Poleć
stronę
Umów się
na
spotkanie

Adwokaci i radcy prawni Kancelarii GMP

Kancelaria GMP Gomułkiewicz Mościcki Podwiński jako spółka partnerska działa na rynku usług prawniczych od 2011 roku. Została utworzona przez trzech partnerów założycieli w osobach adwokata Tomasza Gomułkiewicza oraz adwokata Jacka Mościckiego i radcy prawnego Jarosława Podwińskiego, aby dokonać synergii ich wieloletniego i różnorodnego doświadczenia we wspólnym projekcie kancelarii prawnej.

Tomasz Gomułkiewicz

Tomasz Gomułkiewicz

Adwokat, partner założyciel spółki GMP

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zagadnieniach z zakresu fuzji i przejęć oraz w prawie cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu i obsłudze prawnej spółek handlowych działających na rynku IT. Zajmuje się również zagadnieniami odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek, w tym reprezentacją w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz prawem podatkowym.

Posługuje się językiem angielskim.

Telefon: 71 344 45 45
E-mail: gomulkiewicz@gmp-legal.pl

Jacek Mościcki

Jacek Mościcki

Adwokat, partner założyciel spółki GMP

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Występuje jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych.  Zajmuje się prawem handlowym, w tym zagadnieniami tworzenia i przekształceń spółek oraz prawem cywilnym i administracyjnym. Reprezentuje strony przed sądami w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. W czasie swojej ponad dwudziestoletniej praktyki wykonywania zawodu adwokata, uczestniczył w tworzeniu i obsłudze prawnej szeregu podmiotów gospodarczych, które odniosły sukces o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.

Telefon: 71 344 45 45
E-mail: moscicki@gmp-legal.pl

Jarosław Podwiński

Jarosław Podwiński

Radca prawny, partner i założyciel spółki GMP

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa handlowego, ładu korporacyjnego, tworzenia, przejmowania i łączenia spółek, prawa zamówień publicznych, prawa bankowego i pośrednictwa finansowego a także w zakresie związanym z obsługą projektów deweloperskich i realizacją inwestycji budowlanych. Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy oraz zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi, sądami i organami administracyjnymi. Posiada doświadczenie związane z obsługą dużych podmiotów prawnych, w tym także w zakresie obejmującym ich funkcjonowanie w grupach kapitałowych. Występuje jako pełnomocnik akcjonariuszy lub wspólników na walnych zgromadzeniach spółek (w tym także spółek publicznych) lub zgromadzeniach wspólników odpowiednio. Był członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych. Pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego i prokurenta w dużej spółce kapitałowej.

Biegle włada językiem angielskim.

Telefon: 71 344 45 45
E-mail: podwinski@gmp-legal.pl

Michał Szczęch

Michał Szczęch

Adwokat

W 2014 roku ukończył studia stacjonarne na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2015-2017 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, składając w 2018 r. egzamin adwokacki. Z kancelarią związany od 2014 r.

Adwokat Michał Szczęch specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, w tym prawa wykonawczego. Ponadto jego doświadczenie zawodowe obejmuje obronę w sprawach o wykroczenia oraz sprawach karnych skarbowych, a także zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

Posługuje się językiem angielskim.

Telefon: 71 344 45 45
E-mail: szczech@gmp-legal.pl

Grzegorz Iwasieczko

Grzegorz Iwasieczko

Radca prawny

W 2014 roku ukończył studia stacjonarne na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2016-2018 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, składając w 2019 r. egzamin radcowski.

Pan Grzegorz Iwasieczko specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i nieruchomości. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności poprzez sporządzenie komentarzy prawnych, umów, raportów z badania stanu prawnego nieruchomości, a także obsługą klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w zakresie postępowań sądowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Telefon: 71 344 45 45
E-mail: iwasieczko@gmp-legal.pl

Agata Skrętkowicz

Agata Skrętkowicz

Radca prawny

W 2015 roku ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2016-2018 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, składając w 2019 r. egzamin radcowski.

Pani Agata Skrętkowicz specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności poprzez sporządzenie komentarzy prawnych, regulacji wewnętrznych czy umów, a także obsługą klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w zakresie postępowań sądowych.

Posługuje się językiem angielskim.

 

Telefon: 71 344 45 45
E-mail: skretkowicz@gmp-legal.pl

Aleksandra Nabiałek

Aleksandra Nabiałek

Osoba odpowiedzialna za sekretariat i obsługę administracyjną kancelarii.

W 2019 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pani Aleksandra Nabiałek prowadzi sekretariat naszej kancelarii i wspiera zespół kancelarii GMP w zakresie bieżącej obsługi administracyjnej.

Posługuje się językiem angielskim.

Telefon: 737 44 55 55
E-mail: nabialek@gmp-legal.pl

 

Z kancelarią GMP współpracuje również wielu doświadczonych adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych z innych regionów Polski i Unii Europejskiej, a także wielu specjalistów innych branż, począwszy od biegłych rewidentów, rzeczoznawców budowlanych, majątkowych, geodetów, informatyków, licencjonowanych detektywów, lekarzy medycyny i innych, którzy wspierają działania podejmowane w interesie naszych Klientów, aktywnie uczestnicząc w tworzonych na potrzeby wsparcia konkretnych spraw zespołach interdyscyplinarnych.

Na Stronie Kancelarii używamy plików cookies. Korzystając dalej ze Strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć przez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.