Polityka prywatności
Gomułkiewicz Mościcki Podwiński Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych
z siedzibą we Wrocławiu

 

Niniejszym, w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

  • administratorem danych przetwarzanych w związku z doradztwem prawnym na Twoją rzecz, na rzecz naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, a także w związku z z procesem rekrutacji, jest GMP Gomułkiewicz Mościcki Podwiński Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5/59, 53-676 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379783, NIP 8971771098, tel. (+48) 71 344 45 45, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(dalej „Administrator”);
  • podane dane osobowe, zawarte w przesyłanych informacjach lub dokumentacji, w tym zawarte w składanej aplikacji w ramach procesu rekrutacyjnego, będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia doradztwa prawnego na Twoją rzecz, na rzecz naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, a także w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w sposób zgodny z prawem, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO,
  • za zgodę na przetwarzanie danych poczytuje się również sam fakt dobrowolnego przesłania danych;
  • dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych np.: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, a także kancelariom prawnym, notarialnym lub podmiotom w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń;
  • dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres nie dłuższy, niż w okresie wykonywania umowy zawartej przez nas z naszym kontrahentem, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, a w przypadku danych osobowych zawartych w składanej aplikacji w ramach procesu rekrutacyjnego przez okres nie dłuższy, niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych ;
  • każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw należy kontaktować się z Administratorem;
  • każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych;
  • podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.