Poleć
stronę
Umów się
na
spotkanie
Skazany nie pokieruje spółką
09/03/2020

Skazany nie pokieruje spółką

Autor: Michał Szczęch

Choć przepis ten obowiązuje w polskim porządku prawnym od ponad piętnastu lat, to większość przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego o nim nie wie lub, co gorsze, bagatelizuje jego treść, co bardzo często ma olbrzymi, negatywny wpływ na losy firmy.

Mowa tutaj o regulacji zawartej w przepisie artykułu 18 kodeksu spółek handlowych. Przepis ten przewiduje konsekwencje, jakie niesie skazanie osoby fizycznej za popełnienie jednego z enumeratywnie wymienionych tam przestępstw. Katalog tych przestępstw jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. często popełniane w obrocie gospodarczym występki oszustwa, fałszerstwa dokumentów, pokrzywdzenia wierzycieli, wyłudzenia kredytu, działania na szkodę spółki, korupcji menadżerskiej i szereg innych. Każdy, kto popełni jeden z czynów w tym przepisie wymienionych i zostanie w związku z tym prawomocnie skazany wyrokiem sądu, z mocy prawa nie może pełnić w spółce prawa handlowego funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora lub prokurenta. Oznacza to zarówno, że taka osoba nie może być powołana do pełnienia żadnej z tych funkcji, ale co w praktyce bardziej istotne, osoba ta przestaje z mocy prawa, z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego, funkcję taką pełnić. Dla zaistnienia takiego skutku nie jest konieczne podejmowanie jakichkolwiek czynności przez spółkę lub jej organy, jak też przez sąd rejestrowy. Nie ma potrzeby podjęcia uchwały o odwołaniu takiej osoby z pełnionej funkcji ani, co oczywiste, wykreślenia tej osoby z rejestru przedsiębiorców KRS.

Na przestrzeni czasu różnie regulowany był okres trwania przedmiotowego zakazu. Zasadą jest pięcioletni okres obowiązywania liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego. Od niej są jednak pewne wyjątki, przewidujące możliwość skrócenia zakazu do trzech lat lub nawet jednego roku. W pewnych okolicznościach możliwym jest też całkowite jego zniesienie.

Jak wyżej wskazano, wiedza o omawianej regulacji nie jest powszechna wśród polskich przedsiębiorców. Skutkiem tego jest notoryczne bagatelizowanie faktu skazania, na przykład przez członków jednoosobowych zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, czego konsekwencją jest pozbawienie takiej spółki reprezentacji lub - co bardziej szkodliwe - reprezentowanie owej spółki przez organ do tego nieumocowany. Wówczas wszelkie czynności podejmowane przez tak niewłaściwie obsadzony organ, a więc np. zawarte kontrakty, mogą być skutecznie kwestionowane, co rodzić może olbrzymie, negatywne konsekwencje gospodarcze dla spółki.

Innym doniosłym skutkiem utraty mandatu do pełnienia funkcji zarządczych w spółce może być niemożność powołania nowego zarządu. Dzieje się tak, gdy w spółce zarząd był sprawowany jednoosobowo przez osobę następnie skazaną prawomocnym wyrokiem karnym, a jednocześnie wielość wspólników lub brak porozumienia między nimi uniemożliwia odbycie zgromadzenia w obecności wszystkich wspólników. Gdy taka sytuacja zaistnieje, koniecznym jest ustanowienie dla spółki kuratora przez sąd rejestrowy. Wiąże się to oczywiście z kosztami pracy kuratora, które ponosi spółka, ale, co ważniejsze, powoduje wstrzymanie działalności spółki nawet na wiele miesięcy.

Zdecydowanej większości tych negatywnych konsekwencji da się uniknąć podejmując w porę odpowiednie działania. Warto wówczas niezwłocznie skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem w osobie radcy prawnego lub adwokata. Kancelaria GMP świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców oraz posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, w tym także w niesieniu pomocy w sytuacjach opisanych w niniejszym artykule.

Na Stronie Kancelarii używamy plików cookies. Korzystając dalej ze Strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć przez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.