Poleć
stronę
Umów się
na
spotkanie
Elektromobilność – rola Urzędu Dozoru Technicznego przy badaniu technicznym ogólnodostępnych stacji ładowania
09/10/2019

Elektromobilność – rola Urzędu Dozoru Technicznego przy badaniu technicznym ogólnodostępnych stacji ładowania

Autor: Tomasz Gomułkiewicz

Polski rynek paliw alternatywnych w transporcie lądowym, za wyjątkiem propan-butanu (powszechnie określanego jako LPG), jest obecnie w fazie wstępnego rozwoju. Brak odpowiednich uregulowań w polskim systemie prawnym oraz konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, stanowiła przyczynę uchwalenia przez ustawodawcę ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą e.p.a.”.

Celem w/w ustawy jest m.in. określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie. Rozbudowa sieci ogólnodostępnych stacji ładowania jest niezwykle istotnym warunkiem rozwoju branży pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. W świetle w/w ustawy podmiotem odpowiedzialnym za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty jest operator ogólnodostępnej stacji ładowania. Katalog obowiązków operatora ogólnodostępnej stacji ładowania - art. 3 e.p.a. – nakłada m.in. na taki podmiot konieczność zapewnienia przeprowadzenie przez Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej "UDT", badań ogólnodostępnej stacji ładowania. Element wyposażenia projektowanej ogólnodostępnej stacji ładowania we właściwe zabezpieczenia techniczne jest niezwykle ważny z punktu widzenia odpowiedzialności operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, która w świetle przepisów ustawy e.p.a. oparta jest na zasadzie ryzyka. Przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, umożliwiają takiemu podmiotowi uprzednie wystąpienie z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego celem wydania opinii „w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi”. Z kolei przed oddaniem do eksploatacji ogólnodostępnej stacji do ładowania koniecznym jest przeprowadzenie „badania w zakresie bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji” wybudowanego urządzenia. Szczegółowe wymagania techniczne, rodzaj dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie badań, a także wysokość opłat za badania, określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. poz. 1316), obowiązujące od 30 lipca 2019 r.

Złożenie prawidłowego pod względem formalnym wniosku o przeprowadzenie badań ogólnodostępnej stacji ładowania wymaga szczegółowej analizy przepisów w/w rozporządzenia i przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jeżeli w trakcie badania okaże się, że urządzenie nie spełnia wymagań technicznych wydana zostanie decyzja o niedopuszczeniu do eksploatacji urządzenia. W takiej sytuacji korzystanie z punktu lub stacji jest niedopuszczalne.

Należy również wskazać, że od dnia 30 lipca 2019 r. biegnie 12 – miesięczny termin na dostosowanie, w celu rozpoczęcia lub dalszej eksploatacji m.in. ogólnodostępnych stacji ładowania, do wymagań określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.

Na Stronie Kancelarii używamy plików cookies. Korzystając dalej ze Strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć przez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.